Powiatowy Konkurs Matematyczny dla kl I - III

Jesteś tu: » Strona główna » Powiatowy Konkurs Matematyczny dla kl I - III

Sięgając do literatury napotykamy tam  stwierdzenie, że przed rozpoczęciem nauki w szkole co  czwarte dziecko przejawia  (według przyjętych kryteriów) wybitne uzdolnienia matematyczne,a po 8 miesiącach nauki w klasie I  tylko co ósme dziecko demonstruje takie uzdolnienia. Co sprawia, że dzieci uzdolnione matematycznie już po pierwszych miesiącach nauki szkolnej przestają manifestować swoje umiejętności umysłowe?. Dlaczego dzieci uzdolnione bywają postrzegane jako trudne, z problemami w zachowaniu?. Można odpowiedzieć  na te pytania wykorzystując np. badania w zakresie uzdolnień matematycznych uczniów Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, która bardzo trafnie określa przyczyny tego zjawiska „..dzieci uzdolnione matematycznie są zmuszane do monotonnego powtarzania treści, które już dobrze znają, znajdowania jedynie poprawnych odpowiedzi. Ograniczane są w liczeniu do poziomu określonego przez podręcznik i zeszyty ćwiczeń. Przestają operować na liczbach, działać, znajdować rozwiązania stawianych problemów. Często aktywność dziecka ogranicza się do wpisania jednej liczby w wyznaczone okienko. Nie są stawiane przed nimi wyzwania prowokujące dalszy rozwój uzdolnień..” Dlatego też wychodząc naprzeciw zmianom, które powinniśmy wprowadzić w nauczaniu matematyki w klasach I – III  postanowiliśmy zorganizować dla dzieci konkurs matematyczny.


Celem konkursu jest:   

  • Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.
  • Rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów.
  • Wyzwalanie twórczej aktywności.
  • Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.
  • Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi.
  • Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki a nauczycieli do pracy  z młodymi pasjonatami nauk ścisłych.

 

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I – III szkół podstawowych organizowany jest pod honorowym patronatem:

  • Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
  • Starosty Powiatu  Jędrzejowskiego,
  •  Burmistrza Sędziszowa


Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie są nagradzani dzięki nieocenionej pomocy             i finansowemu wsparciu sponsorów:

 -Staroście  Powiatu  Jędrzejowskiego Panu Edmundowi Kaczmarkowi,

- Burmistrzowi Sędziszowa Panu Wacławowi Szarkowi 

- Łukaszowi Magdziorzowi właścicielowi firmy „ŁUKPOL” w Sędziszowie,

-Tomaszowi Kozik Prezesowi Zarządu PALKO SP. Z O.O., w Gniewięcinie.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewięcinie

- Radzie Rodziców SP nr 2 im. św. Floriana w Sędziszowie

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI  I UCZNIÓW

SZKÓŁ Z TERENU POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO

DO  UDZIAŁU  W X EDYCJI 

POWIATOWEGO KONKURSU  MATEMATYCZNEGO 

DLA KLAS I - III  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


 (Informacje o przebiegu IX Powiatowego Konkursu Matematycznego

w zakładce AKTUALNOŚCI)


koordynator konkursu mgr Dorota Bernaś

 

 

 

 


Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>